Stamreeks van Johannes Marinus van de Sande

I. Jacobus Cornelii van de Sande, ged. 1594, tr. 3 mei 1626 Anna Francisci ( van de Sande), ged. Sprundel 4 dec. 1601, begr. ald. 11 nov. 1675, dr. van Fransciscus Cornelissen van den Sande en Joanna Hagen Jans van Steen.

II. Andreas Jacobse van de Sande, ged. Sprundel 2 dec. 1627, begr. ald. 19 jan. 1709, tr. Sprundel 22 maart 1654 Cornelia Daemen Bos, ged. Sprundel 2 aug. 1633, begr. ald. 4 febr. 1685, dr. van Damianus Jansen en Barbara Adriaensen Petersen.

III. Franciscus Andriessen van de Sande, ged. Sprundel 18 dec. 1656, begr. ald. 11 maart 1716, tr. Sprundel 18 juni 1684 Cornelia Stoffelen Vissenberg, ged. Sprundel 3 juli 1661, † na 1718, dr. van Christophorus Cornelii Visschenberch en Joanna Matthiae.

IV. Jacobus Franse van den Sande, ged. Sprundel 18 febr. 1700, begr. ald. 22 aug. 1748, tr. 1e Sprundel 19 juli 1723 Allegonda Willemse Frijters, begr. Sprundel 5 okt. 1747; tr. 2e Sprundel 8 aug. 1748 Dijmphna Michielse Smout, geb. Vorenseinde, ged. Sprundel 20 maart 1702, † ald. 1769, dr. van Michiel Pieterse en Maria Adrianus Aerts Snacken en wed. van Adriaan Huijbregts Koevoets; zij hertr. Sprundel 24 okt. 1748 Dingeman Marijnisse de Weert.
Uit het eerste huwelijk:

V. Adrianus Jacobse van den Sanden, ged. Vorenseinde 12 april 1730, † vóór 1770, tr. Rucphen 10 febr. 1765 Hendrien Janse van Overvelt, ged. Rucphen 18 jan. 1744, begr. ald. 29 juli 1779, dr. van Joannes en Joanna Hendricxse Weckkers; zij hertr. Sprundel 1770 Jan Jans Konings.

VI. Adriaan van de Sande (Zande), ged. Sprundel 29 aug. 1770, arbeider, † Rucphen en Sprundel 28 febr. 1838, tr. Rucphen 3 mei 1795 Maria van den Enden (Eijnde), geb. Rucphen (Zegge), ged. Roosendaal 1 april 1763, arbeidster, † Sprundel 17 dec. 1841, dr. van Georgus (Joris) en Petronella van Gastel.

VII. Adriaan van de Sande (Zande), ged. Sprundel 20 juni 1800, arbeider 1835-, arbeider 1838-, arbeider 1839-, arbeider 1840-, arbeider -1842, † Rucphen en Sprundel 23 nov. 1842, tr. Rucphen en Sprundel 9 mei 1835 Johanna Dekkers, ged. Sprundel (Vorenseinde) 30 sept. 1809, landbouwster, dienstmeid, † Rucphen en Sprundel 26 april 1873, dr. van Andries en Adriana Konings.

VIII. Cornelis van de Sande, geb. Rucphen en Sprundel 17 april 1840, ged. Sprundel, landbouwer 1865-, landbouwer 1865-, landbouwer 1873-, landbouwer 1896-, † Rucphen en Sprundel 19 aug. 1928, tr. Rucphen en Sprundel 6 maart 1865 Jacoba van Dijk, geb. Sprundel 14 juli 1838, dienstmeid 1865-, † Rucphen en Sprundel 2 sept. 1891, dr. van Adrianus en Maria Kas.

IX. Adrianus van de Sande, geb. Sprundel 3 dec. 1865, landbouwer 1896-, arbeider 1896-, arbeider 1898-, landbouwer 1900-, landbouwer 1901-, landbouwer 1903-, landbouwer 1905-, † Sprundel 11 maart 1947, tr. Rucphen en Sprundel 4 juli 1896 Anna Cornelia Boomaarts, geb. Rucphen 23 april 1871, landbouwster 1896-, † Rucphen 16 juli 1957, dr. van Antonie en Hendrina Peemen.

X. Johannes Marinus van de Sande, geb. Rucphen en Sprundel 3 mei 1910, † Roosendaal 9 juni 1993, tr. Rucphen 29 april 1941 Anna Dimphna Boomaerts, geb. Rucphen 21 nov. 1913, † Wouw 3 okt. 2010, begr. Sprundel 7 okt. 2010, dr. van Adrianus en Maria Wilhelmina Mulders.


Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 23 dec. 2010