Stamreeks van Anna Dimphna Boomaerts

I. Antonius Dielis Boomaers, geb. Teteringen, tr. Breda 24 okt. 1688 Lucia Thomas Kermans (Kersemans), geb. Ginneken.

II. Adrianus Antonij Boomaerts, ged. Teteringen 18 juli 1689, tr. Ginneken en Bavel 5 dec. 1723 Dijmphna (Dingena) Paulus Schellekens, geb. Bavel, ged. Bavel 4 sept. 1687, dr. van Paulus Cornelisse en Joanna Merten Buijs en gesch. echtg. van Cornelis van Dun.

III. Cornelius Adriani Boomaars, ged. Ginneken 7 juni 1725, † vóór 1775, tr. 1e Joanna Adriani van den Kieboom (Kiboom), ged. Ginneken 18 juni 1731, † vóór 1761, dr. van Adrianus Janssen van den Kieboom en Adriana Merten Anssems; tr. 2e Ginneken 21 juni 1761 Lucia Adriani Mertens (Martens), geb. Minderhoud; zij hertr. Ginneken en Bavel 7 jan. 1776 Petrus Leenaards.
Uit het eerste huwelijk:

IV. Adrianus Boomaars, ged. Ginneken 29 jan. 1759, hovenier, Bouwman -1828, † Princenhage 25 juni 1828, tr. Princenhage 22 (kerkelijk 24) jan. 1786 Adriana Verweijmeren, ged. Princenhage 13 dec. 1759, particuliere, † Etten-Leur 19 juli 1831, dr. van Joannes Nicolai en Maria Joachims Romme.

V. Cornelis Boomaerts, ged. Princenhage 28 juli 1790, landbouwer, hovenier, landbouwer, landbouwer, landbouwer, landbouwer, arbeider, arbeider, landbouwman, landbouwer, landbouwer, landbouwer, † Etten-Leur 10 april 1853, tr. 1e Etten 4 mei 1820 Anna Cornelia Oonincx, ged. Etten 25 juli 1794, dienstmeid, landbouwster, † Etten 19 jan. 1843, dr. van Jan Antonie en Catharina Marinus Tijs; tr. 2e Etten-Leur 14 aug. 1843 Willemijna van Zundert, geb. Etten-Leur 13 nov. 1817, † ald. 28 juni 1852, dr. van Jan en Cornelia de Koning.
Uit het eerste huwelijk:

VI. Marijn Boomaerts, geb. Etten-Leur 10 mei 1833, landbouwer, Bouwkecht, † Sprundel 15 juli 1902, tr. 1e Rucphen en Sprundel 4 mei 1863 Wilhelmina de Weert, geb. Hoeven 28 nov. 1833, dienstmeid, landbouwster, † Sprundel 17 jan. 1866, dr. van Marijnus Jacobse en Elisabeth van Oorschot; tr. 2e Rucphen en Sprundel 7 jan. 1867 Adriana Cas, geb. Sprundel 30 dec. 1831, † ald. 13 dec. 1912, dr. van Cornelis en Jacoba van Zundert.
Uit het tweede huwelijk:

VII. Adrianus Boomaerts, geb. Rucphen en Sprundel 26 juli 1877, ged. Sprundel, landbouwer 1907-, † Rucphen en Sprundel 17 mei 1949, tr. Rucphen en Sprundel 14 mei 1907 Maria Wilhelmina Mulders, geb. Rucphen en Sprundel 6 jan. 1879, † ald. 13 sept. 1958, dr. van Gerardus en Johanna van de Sande.

VIII. Anna Dimphna Boomaerts, geb. Rucphen 21 nov. 1913, † Wouw 3 okt. 2010, begr. Sprundel 7 okt. 2010, tr. Rucphen 29 april 1941 Johannes Marinus van de Sande, geb. Rucphen en Sprundel 3 mei 1910, † Roosendaal 9 juni 1993, zn. van Adrianus en Anna Cornelia Boomaarts.


Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 23 dec. 2010