Genealogie van Jacobus Cornelii van de Sande

I. Jacobus Cornelii van de Sande, ged. 1594, tr. 3 mei 1626 Anna Francisci ( van de Sande), ged. Sprundel 4 dec. 1601, begr. ald. 11 nov. 1675, dr. van Fransciscus Cornelissen van den Sande en Joanna Hagen Jans van Steen.
Uit dit huwelijk:
1. Francisca Jacobse van de Sande, ged. Sprundel 20 dec. 1626, † ald. 28 dec. 1626.
2. Andreas Jacobse, volgt IIa.
3. Cornelius Jacobi, volgt IIb.
4. Joannes Jacobse van de Sande, ged. Sprundel 27 juli 1636, begr. ald. 14 juli 1718.

IIa. Andreas Jacobse van de Sande, ged. Sprundel 2 dec. 1627, begr. ald. 19 jan. 1709, tr. Sprundel 22 maart 1654 Cornelia Daemen Bos, ged. Sprundel 2 aug. 1633, begr. ald. 4 febr. 1685, dr. van Damianus Jansen en Barbara Adriaensen Petersen.
Uit dit huwelijk:
1. Barbara Andriessen van de Sande, ged. 1655, begr. Sprundel 3 sept. 1726, tr. Sprundel 7 juni 1680 Jacob Cornelissen Commisaris.
2. Franciscus Andriessen, volgt IIIa.
3. Johanna Andriessen van de Sande, ged. Sprundel 9 dec. 1658, begr. ald. 5 aug. 1725, tr. Sprundel 5 febr. 1690 Marijnis Guillielmus Joppen, begr. Sprundel 3 juni 1726.
4. Lucia Andriessen van de Sande, ged. Sprundel 30 okt. 1661, begr. Sprundel-Vorenseinde 28 april 1718, tr. Sprundel 2 april (kerkelijk 21 maart) 1694 Jacobus Marinussen van Steen, geb. Sprundel.
5. Marinus Andriessen van de Sande, ged. Sprundel 6 juni 1664.
6. Adrianus Andriessen, volgt IIIb.
7. Daem Andriessen van den Sanden, ged. Sprundel 12 mei 1669, begr. ald. 4 febr. 1685.
8. Petrus Andriessen van de Sande, ged. Sprundel 13 okt. 1672, † vóór 1673.
9. Petrus Andriessen van de Sande, ged. Sprundel 31 dec. 1673, † ald. 1683.
10. Anna Andriessen van de Sande, ged. Sprundel 31 dec. 1676.

IIIa. Franciscus Andriessen van de Sande, ged. Sprundel 18 dec. 1656, begr. ald. 11 maart 1716, tr. Sprundel 18 juni 1684 Cornelia Stoffelen Vissenberg, ged. Sprundel 3 juli 1661, † na 1718, dr. van Christophorus Cornelii Visschenberch en Joanna Matthiae.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Fransen van den Sande, ged. Sprundel 7 sept. 1684.
2. Cornelis Franse, volgt IVa.
3. Adriana Fransen van den Sande, ged. Sprundel 16 jan. 1687.
4. Petronella Fransen van den Sande, ged. Sprundel 12 jan. 1688, begr. ald. 13 nov. 1719, tr. Sprundel 8 dec. 1709 Cornelis Janssen Bernaerts, ged. Sprundel 25 okt. 1677; hij hertr. 19 nov. 1730 Maria Janse de Rooij.
5. Adrianus Fransen, volgt IVb.
6. Anna Franse van den Sande, ged. Sprundel 12 april 1693, tr. Sprundel 17 sept. 1719 Crijn Hendrik Crijnen, wedr. van Margriet Janse Bosmans.
7. Johanna Fransen van den Sande, ged. Sprundel 24 okt. 1695.
8. Johannes Fransen, volgt IVc.
9. Jacobus Franse, volgt IVd.
10. Christophorus Fransen, volgt IVe.
11. Dingmannus Fransen, volgt IVf.

IVa. Cornelis Franse van den Sande, ged. Sprundel 7 sept. 1684, begr. ald. 28 febr. 1715, tr. Rucphen 24 aug. 1710 Jacoba Adriaensse Goorden.
Uit dit huwelijk:
1. NN van den Sande, begr. Sprundel 13 april 1712.
2. Petronilla van den Sande, ged. Sprundel 9 juli 1711.
3. Joanna van den Sande, ged. Sprundel 3 juni 1713.

IVb. Adrianus Fransen van den Sande, ged. Sprundel 6 sept. 1690, begr. ald. 21 sept. 1714, tr. Sprundel 10 april 1714 Antonia Cristiaense van Reijen.
Uit dit huwelijk:
1. NN van den Sande, begr. Sprundel 21 mei 1715.
2. Adriana van den Sande, ged. Sprundel 5 maart 1715.

IVc. Johannes Fransen van den Sande, ged. Sprundel 20 mei 1697, tr. Sprundel 2 febr. 1729 Maria Adriaensen van den Broek.
Uit dit huwelijk:
Adrianus van den Sanden, ged. Sprundel (Vorenseinde) 28 febr. 1734.

IVd. Jacobus Franse van den Sande, ged. Sprundel 18 febr. 1700, begr. ald. 22 aug. 1748, tr. 1e Sprundel 19 juli 1723 Allegonda Willemse Frijters, begr. Sprundel 5 okt. 1747; tr. 2e Sprundel 8 aug. 1748 Dijmphna Michielse Smout, geb. Vorenseinde, ged. Sprundel 20 maart 1702, † ald. 1769, dr. van Michiel Pieterse en Maria Adrianus Aerts Snacken en wed. van Adriaan Huijbregts Koevoets; zij hertr. Sprundel 24 okt. 1748 Dingeman Marijnisse de Weert.
Uit het eerste huwelijk:
1. Petronella van de Sande, ged. Sprundel 31 dec. 1723.
2. Cornelia Jacobs van de Sande, geb. Vorenseinde, ged. Sprundel 12 maart 1725, tr. Sprundel 12 maart 1749 Hubertus Huibregtsen van Steen, geb. Sprundel.
3. Joannes van de Sande, geb. Vorenseinde, ged. Sprundel 1 nov. 1726.
4. Maria van den Sande, geb. Vorenseinde, ged. Sprundel 25 jan. 1729.
5. Adrianus Jacobse, volgt V.
6. Cornelius van den Sande, geb. Vorenseinde, ged. Sprundel 18 maart 1732.
7. Cornelius van den Sande, geb. Vorenseinde, ged. Sprundel 18 sept. 1734.
8. Maria Jacobse van de Sande, ged. Sprundel 18 april 1736, † vóór 27 april 1765, tr. Sprundel 4 mei 1755 Jacobus Marijnus de Weert, ged. Sprundel (Vorenseinde) 2 maart 1725, zn. van Marijnis Janssens en Dimphna Jacobse Commisaris; hij hertr. Sprundel 12 mei 1765 Maria Adriaensen Coevoets.
9. Joannes van de Sande, geb. Vorenseinde, ged. Sprundel 3 mei 1738.
10. Dijmpna van den Sande, geb. Vorenseinde, ged. Sprundel 10 okt. 1739.
11. Jacobus van den Sande, geb. Vorenseinde, ged. Sprundel 13 jan. 1741.
12. Dijmpna van den Sande, geb. Vorenseinde, ged. Sprundel 13 jan. 1741.
13. Anna van den Sande, ged. Sprundel 4 jan. 1745.

V. Adrianus Jacobse van den Sanden, ged. Vorenseinde 12 april 1730, † vóór 1770, tr. Rucphen 10 febr. 1765 Hendrien Janse van Overvelt, ged. Rucphen 18 jan. 1744, begr. ald. 29 juli 1779, dr. van Joannes en Joanna Hendricxse Weckkers; zij hertr. Sprundel 1770 Jan Jans Konings.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus van den Sanden, ged. Sprundel 11 nov. 1765.
2. Jacobus van den Sanden, ged. Sprundel 27 febr. 1767.
3. Marinus van den Sanden, ged. Sprundel 29 nov. 1768.
4. Adriaan, volgt VI.

VI. Adriaan van de Sande (Zande), ged. Sprundel 29 aug. 1770, arbeider, † Rucphen en Sprundel 28 febr. 1838, tr. Rucphen 3 mei 1795 Maria van den Enden (Eijnde), geb. Rucphen (Zegge), ged. Roosendaal 1 april 1763, arbeidster, † Sprundel 17 dec. 1841, dr. van Georgus (Joris) en Petronella van Gastel.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrien (Henrica) van de Zande, ged. Sprundel 25 maart 1796, † Roosendaal 12 jan. 1858, tr. Rucphen en Sprundel 14 sept. 1819 Johannes Tak, geb. Rucphen omstr. 1778, † Roosendaal 10 okt. 1850, zn. van Cornelis en Christina van de Sande.
2. Petronella van de Zande, ged. Sprundel 7 sept. 1798, † Rucphen en Sprundel 6 jan. 1885, tr. Rucphen en Sprundel 21 april 1838 Paulus Buurstede, ged. Princenhage 3 aug. 1800, arbeider, arbeider, zn. van Johannes Buurstee en Adriana Snelders.
3. Adriaan, volgt VII.
4. Johannes van de Zande, ged. Sprundel 28 juli 1803, † Rucphen en Sprundel 2 febr. 1828.

VII. Adriaan van de Sande (Zande), ged. Sprundel 20 juni 1800, arbeider 1835-, arbeider 1838-, arbeider 1839-, arbeider 1840-, arbeider -1842, † Rucphen en Sprundel 23 nov. 1842, tr. Rucphen en Sprundel 9 mei 1835 Johanna Dekkers, ged. Sprundel (Vorenseinde) 30 sept. 1809, landbouwster, dienstmeid, † Rucphen en Sprundel 26 april 1873, dr. van Andries en Adriana Konings.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes van de Sande, geb. Rucphen 12 maart 1836, landbouwer, † Rucphen 29 jan. 1905.
2. Adrianus van de Sande, geb. Rucphen en Sprundel 21 april 1838, † ald. 25 febr. 1839.
3. Cornelis, volgt VIII.

VIII. Cornelis van de Sande, geb. Rucphen en Sprundel 17 april 1840, ged. Sprundel, landbouwer 1865-, landbouwer 1865-, landbouwer 1873-, landbouwer 1896-, † Rucphen en Sprundel 19 aug. 1928, tr. Rucphen en Sprundel 6 maart 1865 Jacoba van Dijk, geb. Sprundel 14 juli 1838, dienstmeid 1865-, † Rucphen en Sprundel 2 sept. 1891, dr. van Adrianus en Maria Kas.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus, volgt IXa.
2. Marijn, volgt IXb.
3. Adriana Maria van de Sande, geb. Rucphen 15 okt. 1867, ged. Sprundel, † Rucphen 1 juli 1940.
4. Jacobus van de Sande, geb. Rucphen 12 juli 1873, ged. Sprundel, † Rucphen 24 juli 1873.
5. Gerard van de Sande, geb. Rucphen 26 mei 1875, ged. Sprundel, † Rucphen 1 nov. 1875.
6. Dingena van de Sande, geb. Rucphen 25 aug. 1878, ged. Sprundel, † Etten-Leur 25 juli 1958, tr. Rucphen 13 nov. 1906 Cornelis Maas, geb. Etten 20 juli 1873, † ald. 8 april 1933, zn. van Cornelis en Anna Cornelia Oonincx.

IXa. Adrianus van de Sande, geb. Sprundel 3 dec. 1865, landbouwer 1896-, arbeider 1896-, arbeider 1898-, landbouwer 1900-, landbouwer 1901-, landbouwer 1903-, landbouwer 1905-, † Sprundel 11 maart 1947, tr. Rucphen en Sprundel 4 juli 1896 Anna Cornelia Boomaarts, geb. Rucphen 23 april 1871, landbouwster 1896-, † Rucphen 16 juli 1957, dr. van Antonie en Hendrina Peemen.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Cornelis, volgt Xa.
2. Johanna van de Sande, geb. Rucphen en Sprundel 14 juni 1898, ged. Sprundel, † Roosendaal 21 okt. 1971, tr. Jacobus Josephus Voeten, geb. Sprundel 4 juni 1904, † ald. 20 febr. 2004.
3. Cornelis, volgt Xb.
4. Jacoba Dimphena van de Sande, geb. Rucphen 3 febr. 1901, † 25 febr. 1989, tr. Rucphen 26 jan. 1922 Adrianus Joannes van Dijk, geb. Rucphen 19 okt. 1898, landbouwer 1922-, † Roosendaal 8 jan. 1960, begr. Bosschenhoofd, zn. van Marijn en Petronella Dekkers.
5. Antonius Marinus van de Sande, geb. Rucphen 9 maart 1903, † Sprundel 28 febr. 1986, tr. 16 jan. 1945 Johanna Geertruida Antonissen, geb. Rucphen 6 mei 1909, † Roosendaal 14 jan. 2001, dr. van Marinus Paulus en Dingena Helena Mulders.
6. Marinus Adrianus van de Sande, geb. Rucphen 27 maart 1905, † Rucphen en Sprundel 3 okt. 1905.
7. Johannes Petrus van de Sande, geb. Rucphen 16 juni 1906, † Rucphen en Sprundel 16 maart 1908.
8. Marinus Adrianus van de Sande, geb. Rucphen 8 sept. 1908, † Schijf 25 juli 1999, tr. Zundert 26 nov. 1945 Johanna Dimphna Ros, geb. Rucphen 23 april 1915, † ald. 3 juli 1987.
9. Johannes Marinus, volgt Xc.
10. Hendrikus Johannes van de Sande, geb. Rucphen 19 april 1911, † Rucphen en Sprundel 23 april 1911.
11. Adrianus Johannes van de Sande, geb. Rucphen 17 mei 1912, † Zundert 18 aug. 1957, tr. Maria J A Clarijs.
12. Maria Cornelia van de Sande, geb. Sprundel 21 mei 1916, † ald. 8 juni 1996, tr. Rucphen 21 aug. 1945 Jacobus Rumoldus Johannes Nooren, geb. Beek 24 maart 1917, † Sprundel 10 april 2001.

Xa. Jacobus Cornelis van de Sande, geb. Rucphen 6 dec. 1896, ged. Sprundel, landbouwer 1923-, † Roosendaal 22 mei 1988, tr. Sprundel 5 juli 1923 Dimphna van Dijk, geb. Rucphen 2 nov. 1894, ged. Sprundel, † Rucphen 23 sept. 1978, dr. van Gerardus en Petronella Kerstens.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Adriana van de Sande, geb. Sprundel 22 jan. 1924.
2. Gerardus Petrus van de Sande, geb. Sprundel 7 aug. 1925, † Schijf 27 dec. 1976, tr. Elisabeth Maria Goossens.
3. Johanna Antonia van de Sande.
4. Maria Hendrica van de Sande.
5. NN van de Sande, levenloos kind, geb. Sprundel 21 jan. 1933.
6. NN van de Sande, levenloos kind, geb. Rucphen 21 jan. 1933.
7. Petrus Jacobus van de Sande.
8. Adrianus Cornelis Johannes van de Sande.
9. Jacobus Cornelis van de Sande.

Xb. Cornelis van de Sande, geb. Rucphen en Sprundel 6 febr. 1900, landbouwer 1925-, † Sprundel 8 april 1980, tr. Rucphen 17 sept. 1925 Johanna Cornelia Goetstouwers, geb. Rucphen 20 sept. 1902, † Roosendaal 29 aug. 1984, dr. van Johannes en Maria Cornelia van Agtmaal.
Uit dit huwelijk:
Adrianus Johannes van de Sande, geb. Sprundel 4 april 1926, † Rucphen 27 april 1949.

Xc. Johannes Marinus van de Sande, geb. Rucphen en Sprundel 3 mei 1910, † Roosendaal 9 juni 1993, tr. Rucphen 29 april 1941 Anna Dimphna Boomaerts, geb. Rucphen 21 nov. 1913, † Wouw 3 okt. 2010, begr. Sprundel 7 okt. 2010, dr. van Adrianus en Maria Wilhelmina Mulders.
Uit dit huwelijk:
Maria Adriana van de Sande.

IXb. Marijn van de Sande, geb. Rucphen 21 okt. 1866, ged. Sprundel, landbouwer 1915-, † Rucphen 14 juni 1947, tr. Rucphen 25 mei 1915 Josephina de Bakker, geb. Rucphen 10 okt. 1879, ged. Sprundel, † ald. 6 aug. 1959, dr. van Jacobus en Jacoba Tak.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Cornelis van de Sande, geb. Sprundel 3 maart 1916, † ald. 29 mei 2001, tr. Rucphen 29 april 1941 Dimphna Maria Boomaerts, geb. Rucphen 4 jan. 1915, † Roosendaal 10 april 1994, begr. Sprundel 14 april 1994, dr. van Adrianus en Maria Wilhelmina Mulders.
2. NN van de Sande, levenloze dochter, geb. Rucphen en Sprundel 21 dec. 1917.
3. Jacoba Johanna van de Sande, geb. Sprundel 28 nov. 1918, tr. Cornelis Ros.
4. Cornelis Adrianus van de Sande, geb. Rucphen en Sprundel omstr. 1921, † ald. 5 juni 1921.

IVe. Christophorus Fransen van de Sande, ged. Sprundel 17 sept. 1702, begr. ald. 18 maart 1742, tr. Sprundel 27 april 1727 Anna Antonissen Tack; zij hertr. Sprundel 26 mei 1754 Jacobus Dingemans Hermans.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia van de Sande, ged. Sprundel 5 febr. 1728.
2. Antonius van de Sande, geb. Vorenseinde, ged. Sprundel 23 juli 1730.
3. Anna van de Sande, geb. Vorenseinde, ged. Sprundel 17 sept. 1732.
4. Maria van de Sande, geb. Vorenseinde, ged. Sprundel 27 april 1735.
5. Franciscus van de Sande, geb. Vorenseinde, ged. Sprundel 23 maart 1737.
6. Petronilla van de Sande, geb. Vorenseinde, ged. Sprundel 28 sept. 1739.
7. Christophora van de Sanden, ged. Sprundel 27 juli 1742.

IVf. Dingmannus Fransen van de Sande, ged. Sprundel 3 april 1705, tr. Sprundel 29 april 1736 Lucia Willemsen Freijters.
Uit dit huwelijk:
1. Maria van den Sande, geb. Vorenseinde, ged. Sprundel 2 febr. 1738.
2. Wilhelmus van de Sande, ged. Sprundel 2 okt. 1739.
3. Cornelius van de Sande, geb. Vorenseinde, ged. Sprundel 28 dec. 1741.
4. Dijmpna van de Sande, geb. Vorenseinde, ged. Sprundel 14 aug. 1745.
5. Joannes van de Sande, geb. Vorenseinde, ged. Sprundel 23 mei 1747.
6. Jacobus van de Sande, geb. Vorenseinde, ged. Sprundel 2 maart 1749.
7. Jacobus van den Sande, geb. Vorenseinde, ged. Sprundel 8 jan. 1752.

IIIb. Adrianus Andriessen van de Sande, ged. Sprundel 13 juli 1665, begr. ald. 15 juni 1731, tr. Sprundel 16 maart 1692 Catharina Adriaense van Reijen.
Uit dit huwelijk:
1. NN van den Sanden, begr. Sprundel 20 febr. 1697.
2. NN van den Sanden, begr. Sprundel 10 juni 1698.
3. NN van den Sanden, begr. Sprundel 29 mei 1701.
4. NN van den Sanden, begr. Sprundel 21 dec. 1708.
5. NN van den Sanden, begr. Sprundel 3 okt. 1710.
6. Cornelius van den Sande, ged. Sprundel 30 juli 1693.
7. Adriana van de Sande, ged. Sprundel 3 juli 1695.
8. Lucia van de Sande, ged. Sprundel 16 juni 1713.
9. Anna Maria van de Sande, ged. Sprundel 6 okt. 1715.

IIb. Cornelius Jacobi van den Sande, ged. Sprundel 20 aug. 1630, begr. ald. 20 maart 1688, tr. Sprundel 13 nov. 1665 Cornelia Joannis.
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus van den Sande, ged. Sprundel 9 febr. 1668.
2. Joanna van den Sande, ged. Sprundel 31 aug. 1670.
3. Cornelia van de Sande, ged. Sprundel 11 mei 1673.
4. Anna van de Sande, ged. Sprundel 28 maart 1676.
5. Jacoba van de Sande, ged. Sprundel 31 dec. 1679.
6. Jacobus van de Sande, ged. Sprundel 12 sept. 1682.


Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 23 dec. 2010