Genealogie van Antonius Dielis Boomaers

I. Antonius Dielis Boomaers, geb. Teteringen, tr. Breda 24 okt. 1688 Lucia Thomas Kermans (Kersemans), geb. Ginneken.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Antonij, volgt II.
2. Cornelius Boomaerts, ged. Teteringen 16 juli 1691.
3. Josephus Boomaerts, ged. Teteringen 14 dec. 1692.
4. Aegidius Boomaerts, ged. Teteringen 5 dec. 1694.
5. Jacobus Boomaerts, ged. Teteringen 29 maart 1696.
6. Joannes Boomaers, ged. Bavel 6 mei 1698.
7. Maria Boomaers, ged. Bavel 20 nov. 1699.
8. Cornelia Boomaers, ged. Bavel 24 aug. 1702.
9. Henricus Boomaers, ged. Bavel 21 maart 1704.
10. Anna Boomaers, ged. Bavel 29 okt. 1706.
11. Catharina Boomaers, ged. Bavel 16 mei 1708.

II. Adrianus Antonij Boomaerts, ged. Teteringen 18 juli 1689, tr. Ginneken en Bavel 5 dec. 1723 Dijmphna (Dingena) Paulus Schellekens, geb. Bavel, ged. Bavel 4 sept. 1687, dr. van Paulus Cornelisse en Joanna Merten Buijs en gesch. echtg. van Cornelis van Dun.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelius Adriani, volgt III.
2. Paulus Boomaerts, ged. Ginneken 10 mei 1727.
3. Thomas Adriani Boomaerts, ged. Ginneken 15 jan. 1729.
4. Maria Boomaerts, ged. Ginneken 23 jan. 1732.

III. Cornelius Adriani Boomaars, ged. Ginneken 7 juni 1725, † vóór 1775, tr. 1e Joanna Adriani van den Kieboom (Kiboom), ged. Ginneken 18 juni 1731, † vóór 1761, dr. van Adrianus Janssen van den Kieboom en Adriana Merten Anssems; tr. 2e Ginneken 21 juni 1761 Lucia Adriani Mertens (Martens), geb. Minderhoud; zij hertr. Ginneken en Bavel 7 jan. 1776 Petrus Leenaards.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Cornelia Boomaers, ged. Ginneken 29 aug. 1755.
2. Digna Boomaars, ged. Ginneken 16 april 1757.
3. Adrianus, volgt IV.
Uit het tweede huwelijk:
4. Joannes Boomaars, ged. Ginneken 10 juli 1761.
5. Paulus Boomaars, ged. Ginneken 24 febr. 1763.
6. Elisabeth Boomaars, ged. Ginneken 3 okt. 1764.
7. Cornelia Boomaars, ged. Ginneken 19 juli 1766.
8. Paulus Bomaers, ged. Ginneken 20 april 1770.

IV. Adrianus Boomaars, ged. Ginneken 29 jan. 1759, hovenier, Bouwman -1828, † Princenhage 25 juni 1828, tr. Princenhage 22 (kerkelijk 24) jan. 1786 Adriana Verweijmeren, ged. Princenhage 13 dec. 1759, particuliere, † Etten-Leur 19 juli 1831, dr. van Joannes Nicolai en Maria Joachims Romme.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, volgt V.
2. Maria Boomaerts, ged. Princenhage 5 okt. 1792, begr. Prinsenbeek 6 mei 1801.
3. Joanna Boomaers, ged. Princenhage 5 okt. 1793, † vóór 1795.
4. Joanna Boomaars, ged. Princenhage 16 mei 1795, † Etten 15 okt. 1833, tr. Princenhage 1 dec. 1814 Jan Baptist Voeten, geb. Meer (B) omstr. 1794, arbeider, landbouwer, zn. van Lambert en Theresia Boogaarts.
5. Joannes Boomaars, ged. Prinsenbeek 9 dec. 1798, † Etten Leur 11 sept. 1850, tr. Princenhage 11 okt. 1827 Anna Michielsen, ged. Prinsenbeek 14 maart 1810, † Breda 19 febr. 1894, dr. van Franciscus en Joanna Michielsen; zij hertr. Princenhage 18 sept. 1851 Cornelis Hopstaken.

V. Cornelis Boomaerts, ged. Princenhage 28 juli 1790, landbouwer, hovenier, landbouwer, landbouwer, landbouwer, landbouwer, arbeider, arbeider, landbouwman, landbouwer, landbouwer, landbouwer, † Etten-Leur 10 april 1853, tr. 1e Etten 4 mei 1820 Anna Cornelia Oonincx, ged. Etten 25 juli 1794, dienstmeid, landbouwster, † Etten 19 jan. 1843, dr. van Jan Antonie en Catharina Marinus Tijs; tr. 2e Etten-Leur 14 aug. 1843 Willemijna van Zundert, geb. Etten-Leur 13 nov. 1817, † ald. 28 juni 1852, dr. van Jan en Cornelia de Koning.
Uit het eerste huwelijk:
1. Adrianus, volgt VIa.
2. Johannes, volgt VIb.
3. Antonie, volgt VIc.
4. Maria Catharina Boomaerts, geb. Etten-Leur 22 mei 1828, dienstmeid, landbouwster, † Rucphen 1 aug. 1889, tr. 1e Rucphen 3 febr. 1857 Christiaan Tak, geb. Rucphen 11 mei 1815, ged. Sprundel, landbouwer, zn. van Dingeman en Jacoba Aarts; tr. 2e Rucphen en Sprundel 17 april 1869 Hendrikus Koenen, geb. Rucphen 14 nov. 1816, ged. Sprundel, stro- en rietdekker 1869-, rietdekker -1874, † Rucphen 28 dec. 1874, zn. van Leonardus en Johanna Scheurmans.
5. Cornelis, volgt VId.
6. Marijn, volgt VIe.
7. Joanna Boomaerts, geb. Etten 10 jan. 1836, † Hoeven 28 juni 1910, tr. Etten-Leur 31 aug. 1858 Johannes Lauwerijssen, geb. Hoeven 19 april 1833, landbouwer, † Hoeven 8 maart 1909, zn. van Cornelis en Helena Martens.
8. Adriana Cornelia Boomaars, geb. Etten 15 mei 1838, † ald. 11 jan. 1839.
Uit het tweede huwelijk:
9. Anna Cornelia Boomaerts, geb. Etten 28 juli 1844, † Rucphen 6 febr. 1917, tr. Rucphen 10 febr. 1879 Jacobus Antonissen, geb. Bergen op Zoom 6 mei 1852, † Rucphen 20 maart 1916, zn. van Johannes en Wilhelmina Backx.
10. Adriana Maria Boomaerts, geb. Etten 26 okt. 1845, † Rucphen 19 maart 1917, tr. Etten Leur 3 mei 1870 Petrus van Dorst, geb. Rucphen 11 juli 1842, ged. Sprundel, † Rucphen 20 april 1921, zn. van Christiaan en Petronella van den Enden.
11. NN Boomaerts, levenloze zoon, geb. 23 juni 1847.
12. Johanna Maria Boomaerts, geb. Etten-Leur 15 aug. 1849, dienstmeid, † Rucphen 29 mei 1925, tr. Rucphen en Sprundel 17 mei 1890 Casparus van der Wal, geb. Rucphen 9 mei 1855, schoenmaker, † Rucphen 17 juli 1906, zn. van Petrus en Dimphna Zwaanen en wedr. van Johanna van Reijen.
13. Jacoba Boomaerts, geb. Etten 17 aug. 1851, † ald. 28 sept. 1852.

VIa. Adrianus Boomaerts, geb. Etten 29 juli 1821, landbouwer, landbouwer, landbouwer, landbouwer, landbouwer, † Etten-Leur 19 okt. 1884, tr. 26 april 1853 Adriana Maria van der Sanden, geb. Etten 12 sept. 1828, landbouwster, † Etten Leur 27 febr. 1912, dr. van Petrus en Anna Maria Tijs.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Boomaerts, geb. Etten 15 jan. 1855, † ald. 14 april 1855.
2. Pieter, volgt VIIa.
3. Cornelis, volgt VIIb.
4. Jan, volgt VIIc.
5. Adriaan Boomaerts, geb. Etten Leur 22 okt. 1859, † Rijsbergen 26 jan. 1886.
6. Cornelia Boomaerts, geb. Etten Leur 26 jan. 1861, † ald. 13 juli 1884.
7. Bartholomeus, volgt VIId.
8. Antonie Boomaerts, geb. Etten-Leur 21 mei 1864, † Terheijden 9 april 1936, tr. Etten-Leur 17 mei 1900 Johanna Trouw, geb. Etten-Leur 27 jan. 1850, † Etten Leur 6 febr. 1922, dr. van Antonius en Catharina Romme en wed. van Gerardus van den Ouweland.
9. Marinus Boomaerts, geb. Etten-Leur 6 nov. 1865, † Etten Leur 7 maart 1928, tr. Etten-Leur 28 april 1910 Wilhelmina Frijters, geb. Etten-Leur 30 april 1878, dr. van Christianus en Anna Cornelia van Endschot.
10. Anna Maria Boomaerts, geb. Etten-Leur 2 febr. 1869, † Oudenbosch 6 mei 1939, tr. Etten-Leur 9 mei 1901 Johannes van Beek, geb. Princenhage 23 sept. 1861, † ald. 28 mei 1911, zn. van Antonie en Maria Romme en wedr. van Elisabeth Oomen.
11. Wilhelmina Boomaerts, geb. Etten Leur 9 juni 1870, † ald. 18 aug. 1870.

VIIa. Pieter Boomaerts, geb. Etten-Leur 15 jan. 1855, winkelier 1886-, kramer 1887-, † Etten Leur 21 jan. 1938, tr. Etten-Leur 12 febr. 1885 Adriana Faassen, geb. Etten-Leur 6 jan. 1862, † Etten Leur 12 febr. 1945, dr. van Antonij en Cornelia Kuijpers.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Boomaerts, geb. Roosendaal 8 sept. 1885, † ald. 5 okt. 1886.
2. Antonius Boomaerts, geb. Roosendaal 12 juni 1887, † Etten Leur 12 maart 1891.
3. Adriana Maria Boomaerts, geb. Etten Leur 16 okt. 1890, † ald. 7 juli 1959, tr. 1e Etten Leur 30 april 1909 Marijn Gijsen, geb. Etten Leur 1887, † ald. 26 dec. 1914, zn. van Adrianus en Jacoba Coremans; tr. 2e Etten Leur 28 juli 1916 Adrianus van Batenburg, geb. Etten Leur 1877, † ald. 7 nov. 1952, zn. van Cornelis en Adriana Maria Marijnissen.

VIIb. Cornelis Boomaerts, geb. Etten-Leur 20 jan. 1856, † Roosendaal en Nispen 21 aug. 1942, tr. Rucphen en Sprundel 8 mei 1886 Catharina Kerstens, geb. Sprundel 21 febr. 1862, † Roosendaal 25 okt. 1919, dr. van Johannes en Cornelia van den Maagdenberg.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Marinus Boomaerts, geb. Etten Leur 14 febr. 1887, † ald. 1 maart 1887.
2. Cornelia Boomaarts, geb. Rucphen 1888, tr. Rucphen 23 okt. 1917 Cornelis Vermunt, geb. Hoeven 1887, zn. van Lambertus en Adriana van Dijk.
3. Adrianus Boomaerts, geb. Rucphen 1889, † Etten Leur 9 febr. 1947, tr. 1e Rucphen 6 nov. 1919 Adriana Kerstens, geb. Rucphen 1880; tr. 2e Etten Leur 16 nov. 1933 Johanna Vermunt, dr. van Marinus en Maria van Oosterhout.
4. Johanna Catharina Boomaerts, geb. Etten Leur 23 jan. 1892, † ald. 2 febr. 1892.
5. Johanna Boomaerts, geb. Rucphen 1893, † Breda 16 maart 1934, tr. Rucphen 18 nov. 1920 Antonius Hereijgers, geb. Etten Leur 1893, zn. van Wilhelmus en Anna Maria Brabers.
6. Jacoba Boomaerts, geb. Etten 1 juni 1894, religieuze -1947, † Roosendaal en Nispen 13 febr. 1947.
7. Henrica Boomaarts, geb. Rucphen 26 juli 1900, † ald. 24 jan. 1902.

VIIc. Jan Boomaerts, geb. Etten-Leur 8 mei 1857, landbouwer, † Standdaarbuiten 2 jan. 1944, tr. Etten-Leur 14 mei 1891 Johanna Watseels, geb. Etten-Leur 8 aug. 1867, † na 1944, dr. van Adriaan en Cornelia Floren.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Boomaerts, geb. Etten Leur 28 maart 1892.
2. Cornelis Boomaerts, geb. Etten Leur 17 april 1893.
3. Adriana Maria Boomaerts, geb. Etten Leur 13 sept. 1896, tr. Etten Leur 13 okt. 1920 Wilhelmus Christiaan Verhees, geb. Ginneken en Bavel 1896, zn. van Martinus en Johanna Rijvers.
4. Henrikus Boomaerts, geb. Etten Leur 25 sept. 1899, landbouwer 1944-.
5. Cornelia Adriana Boomaerts, geb. Etten Leur 14 nov. 1900, † ald. 6 sept. 1901.
6. Petrus Johannes Boomaerts, geb. Etten Leur 30 juli 1902.
7. Cornelia Adriana Boomaerts, geb. Etten Leur 31 juli 1902, tr. Etten Leur 19 nov. 1930 Cornelis van Haperen.
8. Johanna Adriana Boomaerts, geb. Etten Leur 18 febr. 1905.
9. Wilhelmina Johanna Boomaerts, geb. Etten Leur 28 juli 1907, † Standdaarbuiten 2 nov. 1944.

VIId. Bartholomeus Boomaerts, geb. Etten-Leur 2 april 1863, † Breda 17 febr. 1938, tr. Etten-Leur 14 jan. 1897 Helena Luijkx, geb. Etten-Leur 8 nov. 1865, † Etten Leur 13 maart 1919, dr. van Goris en Cornelia Roelands.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Maria Cornelia Boomaerts, geb. Etten Leur 13 jan. 1898, † ald. 10 maart 1898.
2. Adrianus Gregorius Boomaerts, geb. Etten 10 maart 1899, † Sprundel 14 mei 1989, tr. Etten Leur 1 mei 1924 Cornelia Mol, geb. Princenhage 24 nov. 1897, dr. van Adrianus en Antonet Timmers.
3. Anna Maria Cornelia Boomaerts, geb. Etten Leur 12 juli 1900, tr. Etten Leur 11 okt. 1923 Josephus Henricus Buijnsters, geb. 1900, zn. van Arnoldus en Petronella Maria Moerkens.
4. Gregorius Petrus, volgt VIIIa.
5. Petrus Cornelis Boomaerts, geb. Etten Leur 6 okt. 1903.
6. Cornelia Henrica Boomaerts, geb. Etten Leur 4 juli 1905.
7. Cornelis Johannes Boomaerts, geb. Etten Leur 31 mei 1909.

VIIIa. Gregorius Petrus Boomaerts, geb. Etten Leur 23 april 1902, tr. Etten Leur 22 sept. 1927 Petronella Mol, geb. Princenhage 18 april 1902, dr. van Adrianus en Antonet Timmers.
Uit dit huwelijk:
Cornelia Maria Boomaerts, geb. Etten Leur 23 dec. 1938, † ald. 26 dec. 1938.

VIb. Johannes Boomaerts, geb. Etten 16 dec. 1823, † Rijsbergen 19 jan. 1897, tr. 1e Rijsbergen 1 nov. 1856 Johanna Geerts, geb. Zundert 24 aug. 1830, † Rijsbergen 5 maart 1867, dr. van Jacobus en Johanna Herijgers; tr. 2e Rijsbergen 20 aug. 1868 Antonia Mattijssen, geb. Rijsbergen 19 maart 1838, † ald. 15 dec. 1914, dr. van Cornelis en Cornelia Weijgers.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johanna Cornelia Boomaerts, geb. Rijsbergen 21 okt. 1857, † ald. 27 jan. 1860.
2. Cornelis Boomaerts, geb. Rijsbergen 8 sept. 1859, † ald. 6 dec. 1859.
3. Cornelius Boomaerts, geb. Rijsbergen 24 dec. 1860, † ald. 20 april 1874.
4. Johanna Cornelia Boomaerts, geb. Rijsbergen 9 maart 1863, † Etten 14 juli 1896, tr. Cornelis Klep, geb. 1868.
5. Anna Cornelia Boomaerts, geb. Rijsbergen 29 okt. 1864, † ald. 25 jan. 1872.
6. Maria Boomaerts, geb. Rijsbergen 6 febr. 1867, † Rucphen (Sprundel) 7 juli 1867.
Uit het tweede huwelijk:
7. Antonie Boomaerts, geb. Rijsbergen 1 juli 1869.
8. Anna Catharina Boomaerts, geb. Rijsbergen 7 maart 1871, † ald. 6 maart 1956, tr. Rijsbergen 15 april 1920 Cornelis Johannes Matthijssen, zn. van Johannes Hendrikus en Anna Maria Roovers.
9. Adrianus, volgt VIIe.
10. Johannes Marinus, volgt VIIf.
11. Cornelia Johanna Boomaerts, geb. Rijsbergen 28 okt. 1879, † ald. 18 juli 1897.

VIIe. Adrianus Boomaerts, geb. Rijsbergen 4 febr. 1874, tr. Princenhage 27 nov. 1901 Antonia Neefs, geb. Etten Leur 11 febr. 1878, dr. van Jacobus en Adriana van der List.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Adriana Boomaerts, † Princenhage 22 juli 1912.
2. Johannes Antonius Boomaerts, geb. Princenhage 17 febr. 1902.
3. Jacobus Adrianus Boomaerts, geb. Princenhage 9 febr. 1903, † ald. 4 april 1903.
4. Adriana Antonia Boomaerts, geb. Princenhage 21 febr. 1905, tr. Princenhage 2 mei 1934 Hendrikus van Gurp, geb. Princenhage 1894, zn. van Adrianus en Catharina Coertjens.
5. Antonia Catharina Boomaerts, geb. Princenhage 22 febr. 1906, tr. Adrianus Balemans, geb. Princenhage 1907, zn. van Adrianus en Antonia Oonincx.
6. Cornelia Catharina Boomaerts, geb. Princenhage 23 sept. 1907, † ald. 7 okt. 1907.
7. Petronella Johanna Boomaerts, geb. Princenhage 23 sept. 1907, † ald. 5 okt. 1907.
8. Antonius Boomaerts, geb. Princenhage 8 dec. 1908, † ald. 21 maart 1909.

VIIf. Johannes Marinus Boomaerts, geb. Rijsbergen 29 aug. 1877, † ald. 24 juli 1953, tr. Rijsbergen 28 april 1903 Adriana Maria Graumans, geb. Rijsbergen 1882, † Breda 10 jan. 1947, dr. van Petrus en Petronella Verschuuren.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Petrus Boomaerts, geb. Rijsbergen 12 maart 1904.
2. Petrus Adrianus Cornelis Boomaerts, geb. Rijsbergen 18 maart 1905, † ald. 7 sept. 1906.
3. Antonius Cornelis Boomaerts, geb. Rijsbergen 20 juni 1906, tr. Princenhage 29 april 1931 Petronella Eskens, geb. Princenhage 1909, dr. van Wilhelmus en Maria Mathijsen.
4. Petrus Cornelis, volgt VIIIb.
5. Maria Petronella Antonia Boomaerts, geb. Rijsbergen 25 april 1909.
6. Adrianus Marinus Boomaerts, geb. Rijsbergen okt. 1910, † ald. 22 okt. 1911.

VIIIb. Petrus Cornelis Boomaerts, geb. Rijsbergen 12 jan. 1908, tr. Anna Cornelia Nouws.
Uit dit huwelijk:
Liza Francisca Maria Boomaerts, geb. Rijsbergen nov. 1945, † ald. 22 nov. 1945.

VIc. Antonie Boomaarts, geb. Etten 9 nov. 1825, landbouwer, landbouwer, † Rucphen en Sprundel 15 jan. 1922, tr. Rucphen en Sprundel 22 nov. 1858 Hendrina Peemen, geb. Rucphen en Sprundel 28 jan. 1831, landbouwster, landbouwster, dienstmeid, † Rucphen en Sprundel 24 nov. 1916, dr. van Michiel en Johanna de Rooy.
Uit dit huwelijk:
1. NN Boomaarts, levenloze dochter, geb. Rucphen 11 sept. 1860.
2. Cornelis, volgt VIIg.
3. NN Boomaerts, levenloze dochter, geb. Rucphen 3 juli 1865.
4. Johannes Boomaerts, geb. Rucphen 11 jan. 1867, † Etten Leur 17 sept. 1907, tr. Rucphen 3 juni 1905 Petronella Roovers, geb. Rucphen 1868, † Breda 16 jan. 1930, dr. van Adriaan en Adriana Tax.
5. Anna Cornelia Boomaarts, geb. Rucphen 23 april 1871, landbouwster 1896-, † Rucphen 16 juli 1957, tr. Rucphen en Sprundel 4 juli 1896 Adrianus van de Sande, geb. Sprundel 3 dec. 1865, landbouwer 1896-, arbeider 1896-, arbeider 1898-, landbouwer 1900-, landbouwer 1901-, landbouwer 1903-, landbouwer 1905-, † Sprundel 11 maart 1947, zn. van Cornelis en Jacoba van Dijk.

VIIg. Cornelis Boomaerts, geb. Sprundel 18 april 1862, landbouwer 1901-, † Sprundel 26 maart 1953, tr. Rucphen 20 mei 1901 Dimphna Jacoba van de Zande, geb. Sprundel 29 april 1862, landbouwster 1901-, † Rucphen 29 sept. 1933, dr. van Jacobus en Johanna Konings.
Uit dit huwelijk:
Maria Catharina Jacoba Boomaerts, geb. Rucphen 24 dec. 1902.

VId. Cornelis Boomaerts, geb. Etten 20 sept. 1830, † Rijsbergen 23 juni 1889, tr. Etten-Leur 15 febr. 1865 Cornelia van der Sanden, geb. Etten-Leur 6 maart 1838, † Rijsbergen 15 nov. 1913, dr. van Petrus en Anna Maria Tijs.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Maria Boomaerts, geb. Rijsbergen 22 mei 1866, † Meerseldreef 21 aug. 1954, tr. Rijsbergen 9 mei 1900 Johannes Rombouts, geb. Rijsbergen 11 sept. 1862, † Meerseldreef 20 febr. 1946, zn. van Antonie en Maria Frijters.
2. Anna Cornelia Boomaerts, geb. Rijsbergen 21 sept. 1867, † ald. 20 jan. 1950, tr. Rijsbergen 21 nov. 1899 Jacobus Rombouts, geb. Rijsbergen 19 nov. 1867, † ald. 1 mei 1951, zn. van Antonie en Maria Frijters.
3. Petrus Boomaerts, geb. Rijsbergen 26 nov. 1868, † Dongen 24 maart 1955, tr. Rijsbergen 13 jan. 1903 Adriana Maria Rombouts, geb. Rijsbergen 17 mei 1864, dr. van Antonie en Maria Frijters.
4. Adrianus Boomaerts, geb. Rijsbergen 6 april 1870, † ald. 26 jan. 1886.
5. Wilhelmina Boomaerts, geb. Rijsbergen 1 nov. 1871, † ald. 18 juli 1897.
6. Dimphena Boomaerts, geb. Rijsbergen 12 mei 1873, † ald. 16 juli 1873.
7. Dimphena Boomaerts, geb. Rijsbergen 3 aug. 1874, † ald. 11 nov. 1874.
8. NN Boomaerts, levenloze zoon, geb. Rijsbergen 6 okt. 1875.
9. Cornelis Boomaerts, geb. Rijsbergen 18 maart 1877, † ald. 5 juni 1877.
10. Jacoba Boomaerts, geb. Rijsbergen 2 juni 1878, † na 1950, tr. 13 jan. 1903 Petrus Adrianus Rombouts, geb. Rijsbergen 13 nov. 1875, † ald. 26 mei 1950, zn. van Antonie en Elisabeth Adriaansen.
11. NN Boomaerts, levenloze zoon, geb. Rijsbergen 24 jan. 1881.
12. Cornelis Boomaerts, geb. Rijsbergen 8 juli 1883, † ald. 17 jan. 1884.

VIe. Marijn Boomaerts, geb. Etten-Leur 10 mei 1833, landbouwer, Bouwkecht, † Sprundel 15 juli 1902, tr. 1e Rucphen en Sprundel 4 mei 1863 Wilhelmina de Weert, geb. Hoeven 28 nov. 1833, dienstmeid, landbouwster, † Sprundel 17 jan. 1866, dr. van Marijnus Jacobse en Elisabeth van Oorschot; tr. 2e Rucphen en Sprundel 7 jan. 1867 Adriana Cas, geb. Sprundel 30 dec. 1831, † ald. 13 dec. 1912, dr. van Cornelis en Jacoba van Zundert.
Uit het eerste huwelijk:
1. NN Boomaerts, levenloze dochter, geb. Rucphen 18 nov. 1864.
2. NN Boomaerts, levenloze zoon, geb. Sprundel 13 jan. 1866.
Uit het tweede huwelijk:
3. Cornelis Boomaerts, geb. Rucphen 21 sept. 1867, ged. Sprundel, † Hoeven 22 maart 1891.
4. Willemijna Boomaerts, geb. Rucphen 22 okt. 1868, † ald. 9 juli 1869.
5. Jacobus, volgt VIIh.
6. Jacoba Anna Cornelia Boomaerts, geb. Rucphen 28 okt. 1871, ged. Sprundel, † Etten-Leur 7 mei 1958, tr. Rucphen 25 april 1899 Christoffel Blom, geb. Etten 8 juli 1866, † ald. 3 aug. 1928, zn. van Cornelis en Catharina Dekkers.
7. Gerardus, volgt VIIi.
8. Adrianus Boomaerts, geb. Rucphen en Sprundel 18 april 1875, ged. Sprundel, † Rucphen en Sprundel 6 sept. 1875.
9. Adrianus, volgt VIIj.

VIIh. Jacobus Boomaerts, geb. Rucphen 12 maart 1870, landbouwer 1895-, † Nispen 30 sept. 1949, tr. Rucphen 25 april 1894 Anna van Overveld, geb. Rucphen 18 juli 1861, † ald. 8 okt. 1923, dr. van Johannes Franciscus en Dimphna Mies.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Francisca Boomaerts, geb. Rucphen 31 maart 1895, † Roosendaal 6 maart 1954, tr. Rucphen 27 maart 1923 Petrus Jacobus Denissen, geb. Roosendaal 6 juli 1884, landbouwer 1923-, zn. van Adrianus en Adriana van den Brand.
2. Adriana Maria Boomaerts, geb. Rucphen 10 febr. 1897, † Roosendaal 3 juli 1962, tr. Roosendaal 28 juni 1932 Petrus Cornelis Uitdewilligen, geb. Roosendaal 1898, † na 1962, zn. van Martien en Dimphna Elst.
3. Marinus Gerardus Boomaerts, geb. Rucphen 12 maart 1898, † ald. 13 juli 1898.
4. Dimphna Maria Boomaerts, geb. Rucphen 12 maart 1898, † Roosendaal 21 mei 1959, tr. Rucphen 22 mei 1928 Henricus Johannes van Wezel, geb. Roosendaal 14 febr. 1889, landbouwer 1928-, zn. van Petrus Gregorius en Anna Maria Potters.
5. Catharina Louisa Boomaerts, geb. Rucphen 27 juli 1899, † ald. 8 okt. 1899.
6. Johannes Marinus Boomaerts, geb. Rucphen 2 sept. 1900, † ald. 16 okt. 1900.
7. Cornelis Aloijsius Boomaerts, geb. Rucphen 14 dec. 1901, † ald. 28 febr. 1902.
8. Maria Cornelia Boomaarts, geb. Rucphen 28 april 1903.
9. NN Boomaerts, levenloze zoon, geb. Rucphen 5 dec. 1904.
10. NN Boomaerts, levenloze dochter, geb. Rucphen 9 mei 1906.

VIIi. Gerardus Boomaerts, geb. Rucphen 24 nov. 1872, ged. Sprundel 24 nov. 1872, † Roosendaal 23 jan. 1980, tr. Rucphen 5 jan. 1901 Anna Cornelia van de Sande, geb. Rucphen 1 jan. 1882, ged. Sprundel 1 jan. 1882, † Rucphen 27 aug. 1947, dr. van Cornelis en Maria Mechelina Cas.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Maria Boomaerts, geb. Rucphen 26 april 1901, † Roosendaal 13 dec. 1974, tr. Rucphen 27 mei 1920 Willibrordus Cornelis Voeten, geb. Rijsbergen 9 maart 1898, † vóór 1974, zn. van Cornelis Gerardus en Johanna Catharina Voeten.
2. Maria Adriana Boomaerts, geb. Rucphen 29 okt. 1902.
3. Marinus Cornelis Boomaerts, geb. Rucphen 4 sept. 1904, † Sprundel 5 maart 1959, tr. Rucphen 23 mei 1928 Dimphna Johanna Timmermans, geb. Rucphen 4 aug. 1904, † Sprundel 28 dec. 1968, dr. van Jacobus en Jacoba Tak.
4. NN Boomaerts, levenloze dochter, geb. Rucphen 20 jan. 1906.
5. NN Boomaerts, levenloze zoon, geb. Rucphen 5 febr. 1909.
6. NN Boomaerts, levenloos kind, geb. Rucphen 13 sept. 1914.
7. Cornelis Marinus Boomaerts, geb. Rucphen 1 sept. 1916, † ald. 21 sept. 1916.
8. Cornelia Maria Adriana Boomaerts, geb. Rucphen 1 nov. 1917, † ald. 1 dec. 1917.

VIIj. Adrianus Boomaerts, geb. Rucphen en Sprundel 26 juli 1877, ged. Sprundel, landbouwer 1907-, † Rucphen en Sprundel 17 mei 1949, tr. Rucphen en Sprundel 14 mei 1907 Maria Wilhelmina Mulders, geb. Rucphen en Sprundel 6 jan. 1879, † ald. 13 sept. 1958, dr. van Gerardus en Johanna van de Sande.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Maria Gerardina Boomaerts, geb. Rucphen 8 mei 1908, † Sprundel 8 sept. 1994, tr. Rucphen 27 mei 1941 Adrianus Petrus Lazeroms, geb. Sprundel 16 dec. 1908, † ald. 18 dec. 1997.
2. Johanna Maria Boomaerts, geb. Rucphen 2 mei 1909, † Etten-Leur 12 aug. 2004, tr. Etten 10 okt. 1933 Cornelis Johannes Pijs, geb. Etten-Leur 23 april 1908, † ald. 27 juni 1967, zn. van Marijn en Elisabeth Mathijssen.
3. Marinus Jacobus Boomaerts, geb. Rucphen 16 april 1910, † Etten-Leur 12 maart 1993, begr. Sprundel 16 maart 1993, tr. Maria Helena Cornelia van de Sande, geb. Sprundel 1 aug. 1913, † Etten-Leur 1 nov. 2004, begr. Sprundel 5 nov. 2004.
4. Anna Dimphna Boomaerts, geb. Rucphen 21 nov. 1913, † Wouw 3 okt. 2010, begr. Sprundel 7 okt. 2010, tr. Rucphen 29 april 1941 Johannes Marinus van de Sande, geb. Rucphen en Sprundel 3 mei 1910, † Roosendaal 9 juni 1993, zn. van Adrianus en Anna Cornelia Boomaarts (VIc,5).
5. Dimphna Maria Boomaerts, geb. Rucphen 4 jan. 1915, † Roosendaal 10 april 1994, begr. Sprundel 14 april 1994, tr. Rucphen 29 april 1941 Jacobus Cornelis van de Sande, geb. Sprundel 3 maart 1916, † ald. 29 mei 2001, zn. van Marijn en Josephina de Bakker.
6. NN Boomaerts, levenloze zoon, geb. Rucphen en Sprundel 7 aug. 1918.


Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 23 dec. 2010